spekkhoger reisafjord

Spekkhoggersafari fra Sørkjosen/Reisafjord

1. november startet vi spekkhoggersafarisesongen ut fra Sørkjosen/Reisafjord i Nord-Troms. Og her er de!

Siden 1995 har Lofoten Opplevelser samarbeidet med marinbiolog Tiu Similä. Tiu startet et langtidsstudie på spekkhoggere i Nord-Norge i 1986, som resulterte i en doktorgrad i spekkhoggeres adferdsøkologi i 1997, samt to andre doktorgrader, fire hovedfag- og tre bachelorstudier. Hun er fortsatt nært knyttet til forskning på spekkhoggere og samarbeider med forskere over hele verden.

Tiu var med på å etablere Norges første hvalturisme i Andenes og arbeidet også med utviklingen av spekkhoggerturisme i Tysfjord. Hun er nå med oss her i Sørkjosen/Reisafjord og holder foredrag om spekkhoggere i forbindelse med de daglige turene vi arrangerer.