Ny medarbeider, Tiu Similä

Ny medarbeider

Tiu Similä startet en langtidsstudie på spekkhoggere i Nord Norge i 1986.

Forskningen resulterte i hennes egen doktorgrad på spekkhoggernes adferds økologi i 1997 og i tillegg ble det to andre doktorgader, fire hovedfag og tre bachelor studier i tillegg til flere samarbeidsprosjekter med forskere fra hele verden.

Tius hovedinteresse har vært kobling mellom spekkhoggere og deres hovedsaklig byttedyr – norsk vårgytende sild. Jaktmetoder og annen adferd, sesongmessig distribusjon og bruk av habitat er alle knyttet til sildens adferd. I 2006 ga Tiu ansvar for landtidsstudie på spekkhoggere til andre, men er fremdeles nært knyttet til forskning på spekkhoggere.

Tiu var med å etablere Norges første hvalturisme i Andenes og arbeidet med utvikling av spekkhoggerturisme i Tysfjord. Tiu har samarbeidet med Lofoten Opplevelser siden 1995.


Utskrift   E-post

Related Articles